Zakres usług

A. Podmioty gospodarcze i przedsiębiorcy

Stały element działalności Kancelarii stanowi m.in. wieloletnia kompleksowa obsługa prawna podmiotów gospodarczych, w tym między innymi spółek prawa handlowego, spółdzielni, placówek służby zdrowia, jednostek administracji i innych.

Zapewniamy stałe i kompleksowe doradztwo prawne od chwili wprowadzania podmiotu gospodarczego na rynek, aż do zakończenia działalności. W zakresie obsługi prawnej oferujemy w szczególności:

 • tworzenie, przekształcanie i likwidację spółek, zmiany aktów założycielskich,
 • udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzanie ekspertyz prawnych i opiniowanie umów, pism, regulaminów i innych aktów zakładowych,
 • bieżącą obsługę korporacyjną, w tym zapewnienie udziału w posiedzeniach władz spółek, przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie,
 • pomoc prawną w przypadku zamówień publicznych zarówno dla zamawiających, jak i oferentów,
 • udział w negocjacjach z partnerami biznesowymi,
 • windykację należności oraz ochronę Klienta w postępowaniach egzekucyjnych.

Ponadto, obsługa prawna obejmuje reprezentację i występowanie prawników Kancelarii w imieniu mocodawcy przed wszystkimi urzędami i sądami w sprawach nam powierzonych.

Kancelaria świadczy usługi prawne w sposób doraźny, jak i w ramach stałej współpracy, w zależności od indywidualnych potrzeb Klientów.

Obsługa prawna podmiotów gospodarczych odbywa się w systemie uzgodnionym pomiędzy stronami, najbardziej dogodnym dla charakteru prowadzonej działalności. W zależności od potrzeb zainteresowanego, najczęściej proponujemy obsługę prawną kompleksową lub obejmującą samą reprezentację przed sądami i urzędami w powierzonych sprawach. Pomoc prawną świadczymy w siedzibie Kancelarii, w siedzibie Klienta lub w innym wskazanym przez Klienta miejscu.

B. Klienci indywidualni / osoby fizyczne

W zakresie działania Kancelarii znajdują się także indywidualne sprawy osób fizycznych.

Sprawy indywidualnych klientów prowadzone są w oparciu o udzielone przez nich pełnomocnictwo obejmujące upoważnienia bądź do całościowego prowadzenia określonej sprawy, bądź do podejmowania poszczególnych czynności. W ramach usług świadczonych na rzecz klientów indywidualnych oferujemy w szczególności:

 • udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych i ekspertyz,
 • sporządzanie i opiniowanie umów, pism i innych dokumentów,
 • sporządzanie dokumentacji procesowej (pozwy, wnioski, środki zaskarżenia),
 • udział w negocjacjach oraz mediacjach pozasądowych,
 • windykacja należności oraz ochrona Klienta w postępowaniach egzekucyjnych.

W przypadku obsługi prawnej klientów indywidualnych szczególnie często pomagamy w obszarach prawa rodzinnego, prawa spadkowego, odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych i błędów medycznych, obrotu nieruchomościami, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ochrony konsumentów oraz zamówień publicznych.

Obsługa prawna klientów indywidualnych odbywa się w sposób wcześniej uzgodniony i najbardziej pasujący do aktualnych potrzeb klienta. Wśród różnorodnych form współpracy proponujemy także zdalną obsługę przez internet.

C. Sukcesy

Prawnicy Kancelarii posiadają bogate doświadczenie i specjalizują się w przygotowywaniu skarg kasacyjnych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Na podstawie dotychczas sporządzonych skarg zarówno Sąd Najwyższy, jak i Naczelny Sąd Administracyjny wydały szereg korzystnych wyroków dla klientów reprezentowanych przez Kancelarię.

Wszystkie nasze usługi świadczone są ze starannością wynikającą z szerokiej wiedzy prawniczej oraz zasad etyki zawodowej.