Blog

22 czerwca 2021

22.06.2021 wchodzi w życie nowelizacja ustawy covidowej –

Uchwalona 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1023) przewidująca m.in. iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu […]
1 marca 2021

PROBLEMY NAJEMCÓW LOKALI W GALERIACH HANDLOWYCH NADAL AKTUALNE PO PONOWNYM OTWARCIU OBIEKTÓW W ZWIĄZKU Z ZNIESIENIEM ZAKAZU HANDLU

Wśród aktualnych tematów z jakimi przychodzą Klienci do naszej Kancelarii, w ostatnim czasie pojawił się istotny i powszechny problem zgłaszany przez Najemców lokali w galeriach handlowych, […]
15 stycznia 2021

WYDŁUŻONY TERMIN DO SKORZYSTANIA Z ULGI MIESZKANIOWEJ DLA OSÓB, KTÓRE ZBYŁY NIERUCHOMOŚĆ LUB INNE PRAWA MAJĄTKOWE W 2018 R.

Szanowni Państwo, informujemy, iż z dniem 29 grudnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 23 grudnia 2020 r. […]
8 stycznia 2021

ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU NAJWYŻSZEGO DOTYCZĄCE ZAKRESU INFORMACJI, KTÓRYCH MOGĄ ŻĄDAĆ OD SPÓŁDZIELNI JEJ CZŁONKOWIE

Sąd Najwyższy w niedawno opublikowanym orzeczeniu (postanowienie z dnia 14 sierpnia 2020 r.) zajął stanowisko w sprawie istotnej dla Spółdzielni Mieszkaniowych i jej członków, a odnoszącej […]
18 listopada 2020

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE DOTYCZĄCEJ KWESTII DOGRZEWANIA MIESZKAŃ KOSZTEM SĄSIADÓW W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH

W ostatnim czasie tj. 28 września 2020 r. zostało wydane bardzo istotne postanowienie Sądu Najwyższego na skutek rozpoznania wniesionej skargi nadzwyczajnej przez Prokuratora Generalnego, które odnosi […]
15 września 2020

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM – UŁATWIENIE W PROCEDURZE BUDOWY DOMU

Ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 471) o zmianie ustawy Prawo Budowalne oraz niektórych innych ustaw, zostaną wprowadzone zmiany znacząco […]